Stichting Vrienden Coen Kaayk
Stichting Vrienden Coen Kaayk richt zich vooral op het in stand houden, onder de aandacht brengen en behouden van het werk van Coen Kaayk.

Het bestuur wil dit doen door middel van:
-exposities
-nieuwe website
-aangeven van openbare locaties waar het werk te zien en te vinden op Google maps
-publicaties
-organiseren van workshops op basis van de werkwijze van Coen
-bewaken van zijn erfgoed
Dit houdt in dat aangekochte werken, uitgevoerde opdrachten enz. worden bewaakt
en niet zonder toestemming van de stichting verplaatst of verwijderd mogen worden.

Het bestuur bestaat uit:
-Guusje Kaayk (voorzitter)
-John van IJzendoorn (penningmeester)
-Jos van der Weele (secretaris)
-Elly Snijders (algemeen bestuurslid)
-Floris Kaayk (algemeen bestuurslid)

Vriend worden van SVCK
U kunt dat doen door uw jaarlijkse financiële steun van € 10,- of meer te storten op:
NL43 SNSB 0783 1995 97
t.n.v. Stichting Vrienden Coen Kaayk
graag met vermelding van uw naam en jaartal donatie.

Daarnaast zouden we graag per email uw postadres willen ontvangen.

Contact:
email: info@stichtingvriendencoenkaayk.nl

Algemene informatie over het ontstaan van SVCK

Het eerste concrete doel van SVCK was om voldoende geld bijeen te brengen om de ‘Bouwplaats’, het sleutelwerk van Coen Kaayk, een prachtige plek te geven in het nieuwe Tielse cultuurcentrum.
Mede dankzij het besluit van de gemeente Tiel tot aankoop en plaatsing van het kunstwerk in het cultuurcentrum ‘Zinder’ en de financiële bijdrage en fondsenwerving van de vrienden van SVCK is het mogelijk geworden om de plek voor de ‘Bouwplaats’ te realiseren. Uijenglas Tiel sponsorde de vitrine, Macbright was sponsor van de museumverlichting in de vitrine.

In 2017 heeft de officiële onthulling van de ‘Bouwplaats’ plaats gevonden en is het werk in het cultuurcentrum te bewonderen. 

Colofon:
Fotografie: René Verschoor | Guusje Kaayk | John Sinderdinck | Raphael Drenth
Teksten: Erik Luermans
Redactie: Jos van der Weele | Guusje Kaayk
Website: Floris Kaayk | Guusje Kaayk
Vormgeving: Guusje Kaayk