objecten eindexamen

Eindexamenwerk | 1972 | Polyester, acrylaat | doorsnede 4 -8 cm

Er is nog een kleine collectie studiemateriaal van Coen Kaayk uit de jaren ’70; kleine objecten in combitechniek van polymethyl-methacrylaat (Perpex) experimenterenderwijs ontstaan, die het eigenlijke uitgangspunt vormden voor het proces van denken en werken in ’n specifiek zeer moeilijk materiaal. In de stroom van allerlei toepassingsmogelijkheden heeft Coen Kaayk zich niet laten verleiden tot de gangbare gemakkelijke oppervlakkige effecten, maar zeer bewust gezocht naar de essentiële krachten in zich, en in die materie.

Zo ontstonden in de loop der jaren reeksen objecten; neerslagen van ideeën en denkbeelden, mede ontwikkeld door voorafgaande ervaringen, inzichten en vondsten. De uiteindelijke beeldvorm, als een brandpunt van hoedanigheden, en eigenschappen, gebundeld en vervat in het kleurloze, transparante, amorfe, soms vaste materiaal, komt duidelijk en overtuigend, als belevingswaarde over; de liefde, toewijding, energie en onderzoek er achter.

Jaques van Rhijn
Amsterdam sept. ‘80