Opdracht Liturgisch meubilair

Het Erfdeel Meppel | 1997 | Gepolychromeerd acrylaat, roestvrij staal

 

Lezenaar, Tafel, Doopvont, Standaard voor de Paaskaars en Kruis.


Het Erfdeel is een Oecumenische gemeenschap.
Atalanta 2, 7943 TA Meppel

De opdrachtgever koos het verhaal uit Exodus en voor transparant materiaal, waarin voor ieder onderdeel op enigerlei wijze een eigen kleur naar dat thema zou verwijzen.


Blauw voor het Doopvont. Door de Schelfzee trok het volk Israël de bevrijding tegemoet en zo worden onze kinderen door het water getrokken; bevrijdt opnieuw geboren.
Rood voor de Paaskaarsstandaard. Rood als de vuurkolom die het volk leidde dwars door de woestijn, daarop de kaars als zichtbaar teken van de opstanding van Christus.
Wit voor de Lezenaar; drager van de Bijbel. Het wit verwijst naar de twee stenen tafelen; het volk dat de thora ontvangt. Hier wordt gelezen en klinken woorden van uitleg en woorden van geloof.
Amber voor de Tafel. Beloofd land; land van melk en honing. Hier wordt het brood gebroken en de wijn geschonken van het Koninkrijk omdat wij Gods toekomst verwachten. Hier worden de gebeden gesproken. En de gaven gebracht omdat ons verwachten niet zonder daden zal zijn. En hier staan de bloemen als teken van verbondenheid met elkaar in goede en kwade dagen. Hier ook branden de kaarsen als teken van onze onlosmakelijke verbondenheid met Israël.
De kleuren blauw, rood, wit en amber komen samen in het kruis. In deze zoon van Israël, Zijn leven, Zijn dood en opstanding laat God zich ten diepste kennen. Geen zwaar massief kruis maar net als het meubilair transparant, want door het kruis heen, door de dood en de pijn heen is er immers licht en opstanding. 

Wit Hij is de weg van de Thora gegaan tot het einde.
Amber In Hem is het koninkrijk van God verschenen.
Rood Hij is de gezalfde: de Geest van God vervulde Hem.
Blauw Hij is opgestaan uit de dood; het diepste doopverhaal dat de kerk kent.

Met dit verhaal kwam het Erfdeel terecht bij Coen Kaayk, beeldend kunstenaar uit Tiel, die al jaren werkte met transparante materialen.