Informatie Stichting Vrienden Coen Kaayk
Het eerste concrete doel van SVCK was om voldoende geld bijeen te brengen om de ‘Bouwplaats’, het sleutelwerk van Coen Kaayk, een prachtige plek te geven in het nieuwe Tielse cultuurcentrum.
Mede dankzij het besluit van de gemeente Tiel tot aankoop en plaatsing van het kunstwerk in het cultuurcentrum ‘Zinder’ en de financiële bijdrage en fondsenwerving van de vrienden van SVCK is het mogelijk geworden om de plek voor de ‘Bouwplaats’ te realiseren. In 2017 heeft de officiële onthulling van de ‘Bouwplaats’ plaats gevonden en is het werk in het cultuurcentrum te bewonderen. Het bestuur heeft daarmee aangegeven zijn functies neer te willen leggen en de stichting op te heffen.

Guusje Kaayk heeft besloten om de stichting over te nemen en een nieuw bestuur te vormen.
Het bestuur van Stichting Vrienden Coen Kaayk gaat zich vooral richten op het in stand houden, onder de aandacht brengen en behouden van het werk van Coen.

Het bestuur wil dit doen door middel van:
-exposities
-nieuwe website
-aangeven van openbare locaties waar het werk te zien en te vinden op Google maps
-publicaties
-organiseren van workshops op basis van de werkwijze van Coen
-bewaken van zijn erfgoed
Dit houdt in dat aangekochte werken, uitgevoerde opdrachten enz. worden bewaakt
en niet zonder toestemming van de stichting verplaatst of verwijderd mogen worden.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:
-Guusje Kaayk (voorzitter)
-John van IJzendoorn (penningmeester)
-Jos van der Weele (secretaris)
-Elly Snijders (algemeen bestuurslid)
-Floris Kaayk (algemeen bestuurslid)

Vriend worden van SVCK
De Stichting Vrienden Coen Kaayk wil een kleine bijdrage van minimaal € 10,- op jaarbasis
gaan vragen om het mogelijk te maken de nieuwe doelstellingen te realiseren.
Hogere bijdragen zijn natuurlijk ook welkom.

U kunt dat doen door uw jaarlijkse financiële steun te storten op:
NL43 SNSB 0783 1995 97
t.n.v. Stichting Vrienden Coen Kaayk
graag met vermelding van uw naam en jaartal donatie.

Daarnaast zouden we graag per email uw postadres willen ontvangen.

Contact:
email: info@stichtingvriendencoenkaayk.nl

Colofon:
Fotografie: René Verschoor | Guusje Kaayk | John Sinderdinck | Raphael Drenth
Teksten: Erik Luermans
Redactie: Jos van der Weele | Guusje Kaayk
Website: Floris Kaayk | Guusje Kaayk
Vormgeving: Guusje Kaayk